Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Mondriaan Fonds

Organisatiegegevens

Bezoekadres Brouwersgracht 276
1013 HG Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 773
1000 AT Amsterdam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212022/Mondriaan_Fonds

Organisatiebeschrijving

Het Mondriaan Fonds is voortgekomen uit de fusie op 30 december 2011 van het Fonds BKVB, dat zich richtte op hedendaagse kunstenaars en bemiddelaars, en de Mondriaan Stichting, die zich richtte op instellingen op het gebied van beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Contactgegevens

Telefoon (020) 523 15 23 (algemeen)
Internet http://www.mondriaanfonds.nl/ (algemeen)
E-mail info@mondriaanfonds.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?