Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (Vf)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Zuid-Holland
Postadres Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212103/Stichting_Vervangingsfonds_en_Bedrijfsgezondheidszorg_voor_het_Onderwijs

Contactgegevens

Telefoon (088) 837 30 30 (algemeen)
Internet https://www.vfpf.nl/ (algemeen)
E-mail directiesecretariaat@vfpf.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.vfpf.nl/contact/bestuur-en-beleid

Contactpersoon/team

juridisch@vfpf.nl
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 837 30 30 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.vfpf.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon juridisch@vfpf.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?