Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Koninginnegracht 46
2514 AD Den Haag
Zuid-Holland
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212111/Stimuleringsfonds_voor_de_Journalistiek

Contactgegevens

Telefoon (070) 361 71 11 (algemeen)
Internet http://www.svdj.nl (algemeen)
E-mail info@svdj.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?