Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Utrecht
Postadres Postbus 3017
3502 GA Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212179/Nederlandse_Zorgautoriteit

Contactgegevens

Telefoon (030) 296 81 11 (algemeen)
Internet http://www.nza.nl/ (algemeen)
E-mail info@nza.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Zie Postbus voor postadres
Postbus 3017
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Utrecht
Link naar meer informatie https://www.nza.nl/over-de-nza/besluiten/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Lotte Brouwer
Telefoon Woo-contactpersoon (030) 296 81 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.nza.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@nza.nl (algemeen)
info@nza.nl (algemeen)
Sociale Media Woo-contactpersoon NZa (LinkedIn)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Convenanten
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?