Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Willem Dudokhof 1
1112 ZA Diemen
Noord-Holland
Postadres Postbus 320
1110 AH Diemen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212234/Zorginstituut_Nederland

Organisatiebeschrijving

Zorginstituut Nederland heeft per 1 april 2014 de taken van College voor Zorgverzekeringen overgenomen. Het College voor Zorgverzekeringen is opgeheven.

Contactgegevens

Telefoon (020) 797 85 55 (algemeen)
Internet http://www.zorginstituutnederland.nl/ (algemeen)
E-mail info@zinl.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/bezwaar-klacht-woo-verzoek-of-avg-inzageverzoek/woo-verzoek

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
E-mail Woo-contactpersoon Woo@zinl.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?