Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Organisatiegegevens

Bezoekadres La Guardiaweg 94-114
1043 DL Amsterdam
Noord-Holland
Postadres Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212254/Uitvoeringsinstituut_Werknemersverzekeringen

Contactgegevens

Telefoon (088) 898 92 94 (algemeen)
Internet http://www.uwv.nl/ (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/woo-verzoek-indienen.aspx

Contactpersoon/team

Contactpersoon Woo
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 898 92 94 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/woo-verzoek-indienen.aspx (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon contactpersoonwoo@uwv.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Betreft documenten van de Raad van Bestuursvergaderingen UWV
Bereikbaarheidsgegevens Adressen UWV-kantoren en Werkpleinen
Convenanten Staatscourant publicaties
Convenanten Gepubliceerd op uwv.nl
Jaarplannen en jaarverslagen Overzicht Jaarverslagen
Jaarplannen en jaarverslagen Het Jaarplan 2023
Klachtoordelen Klachtoordelenregister 2023
Onderzoeksrapporten Onderzoeksrapporten vanaf 1-10-2023
Organisatie en werkwijze Inzicht Organisatie per onderdeel
Overige besluiten van algemene strekking Staatscourant publicaties
Woo-verzoeken en -besluiten Woo besluiten vanaf 1 mei 2022
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?