Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Lange Kleiweg 30
2288 GK Rijswijk
Zuid-Holland
Postadres Postbus 5301
2280 HH Rijswijk
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212290/Centraal_Bureau_Rijvaardigheidsbewijzen

Contactgegevens

Telefoon (088) 227 77 00 (algemeen)
Internet https://www.cbr.nl/ (algemeen)
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/contact/contactformulier.htm (contact)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.cbr.nl/woo

Contactpersoon/team

Contactfunctionaris
Internet Woo-contactpersoon https://www.cbr.nl/woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon contactfunctionaris@cbr.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Klachtoordelen
Onderzoeksrapporten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?