Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Stichting Controle Orgaan Kwaliteits Zaken (COKZ)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Fokkerstraat 1
3833 LD Leusden
Utrecht
Postadres Postbus 250
3830 AG Leusden
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212426/Stichting_Controle_Orgaan_Kwaliteits_Zaken

Organisatiebeschrijving

Is opvolger van het Centraal Orgaan Zuivelcontrole (COZ), het centraal orgaan melkhygiëne (COM) en de regionale organen voor melkhygiëne (Staatscourant 1992 nummer 63). Taken van Stichting CPE zijn per 1 juli 2012 ondergebracht bij het COKZ. De wettelijke taken die voorheen door CPE worden verricht zijn door het COKZ ondergebracht in een apart onderdeel: de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE).

Contactgegevens

Telefoon (033) 496 56 96 (algemeen)
Internet http://www.cokz.nl/ (algemeen)
E-mail info@cokz.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://cokz.nl/publicatie-homepage/overzicht-wob-verzoeken/

Contactpersoon/team

Hekmat Naebkhel
Telefoon Woo-contactpersoon (033) 496 56 96 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.cokz.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon communicatie@cokz.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?