Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Kansspelautoriteit (Ksa)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 298
2501 CG Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212505/Kansspelautoriteit

Contactgegevens

Telefoon (070) 302 13 00 (algemeen)
Internet http://www.kansspelautoriteit.nl (algemeen)
E-mail info@kansspelautoriteit.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 298
Anna van Buerenplein 45A
2595 DA Den Haag
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://kansspelautoriteit.nl/over-ons/woo-verzoeken/

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon
Telefoon Woo-contactpersoon 06 82 46 03 00 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens en bereikbaarheid
Beschikkingen
Beschikkingen Sanctiebesluiten
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen 2018-2022
Onderzoeksrapporten Gepubliceerde onderzoeksrapporten
Organisatie en werkwijze Bestuur, organisatie & samenwerking
Overige besluiten van algemene strekking
Woo-verzoeken en -besluiten Gepubliceerde Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?