Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 71
2501 CB Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212549/Commissie_schadefonds_geweldsmisdrijven

Contactgegevens

Telefoon (070) 414 20 00 (algemeen)
Internet http://www.schadefonds.nl/ (algemeen)
E-mail info@schadefonds.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 71
2501 CB Den Haag
Link naar meer informatie https://www.schadefonds.nl/schadefonds/wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Infowoo@schadefonds.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?