Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (SGM)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 71
2501 CB Den Haag
Organogram https://www.schadefonds.nl/wp-content/uploads/2022/12/2022-Organogram-Schadefonds-Geweldsmisdrijven.pdf
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212549/Commissie_schadefonds_geweldsmisdrijven

Organisatiebeschrijving

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, nabestaanden en naasten. Met deze uitkering erkennen we namens de overheid het onrecht dat zij hebben meegemaakt. Zo dragen wij bij aan het herstel van hun vertrouwen in de samenleving.

Meer informatie

https://www.schadefonds.nl/schadefonds/

Contactgegevens

Telefoon (070) 414 20 00 (algemeen)
Internet http://www.schadefonds.nl/ (algemeen)
E-mail info@schadefonds.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 71
2501 CB Den Haag
Link naar meer informatie https://www.schadefonds.nl/schadefonds/wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Infowoo@schadefonds.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen
Organisatie en werkwijze
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?