Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Huis voor Klokkenluiders

Organisatiegegevens

Bezoekadres Muzenstraat 89
2511 WB Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 85680
2508 CJ Den Haag
Zuid-Holland
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28212612/Huis_voor_Klokkenluiders

Organisatiebeschrijving

Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Het Huis legt daarbij alleen verantwoording af aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de financiële bedrijfsvoering. De minister van BZK kan niet het beleid van het Huis bepalen. Ook besluiten die het bestuur neemt, kan de minister niet terugdraaien. Een ander belangrijk punt is dat de minister géén inlichtingen mag vragen over zaken die het Huis behandelt.

Meer informatie

https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/organisatie

Contactgegevens

Telefoon (088) 133 10 00 (algemeen)
Internet https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/ (algemeen)
E-mail contact@huisvoorklokkenluiders.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 85680
2508 CJ Den Haag
Zuid-Holland
Link naar meer informatie https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/organisatie/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Contactcentrum
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 133 10 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/organisatie/wet-open-overheid (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon contact@huisvoorklokkenluiders.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Adres en bereikbaarheid
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslag 2023
Jaarplannen en jaarverslagen Publieksversie jaarplan 2024
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslag 2022
Klachtoordelen Klachtoordelenregister
Organisatie en werkwijze Inzicht Organisatie
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?