Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

West-Brabants Archief (WBA)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom
Postadres Hofstraat 2b
4611 TJ Bergen op Zoom
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28219095/West-Brabants_Archief

Contactgegevens

Telefoon (085) 040 41 10 (algemeen)
(085) 040 41 11 (studiezaal)
Internet https://westbrabantsarchief.nl (algemeen)
E-mail info@westbrabantsarchief.nl (algemeen)
studiezaal@westbrabantsarchief.nl (studiezaal)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://westbrabantsarchief.nl/over-het-wba/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Marcel Korving

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vergaderstukken en verslagen algemeen bestuur
Bereikbaarheidsgegevens Contact
Jaarplannen en jaarverslagen Begrotingen en jaarstukken
Organisatie en werkwijze Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief
Organisatie en werkwijze Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief 2022
Organisatie en werkwijze Visie en Strategie WBA
Organisatie en werkwijze Beheerregeling informatiebeheer West-Brabants Archief 2018
Overige besluiten van algemene strekking Archiefverordening West-Brabants Archief 2018
Overige besluiten van algemene strekking Aanwijzingsbesluit archivaris West-Brabants Archief 2023
Overige besluiten van algemene strekking Controleverordening West-Brabants Archief
Overige besluiten van algemene strekking Financiële verordening WBA 2023
Overige besluiten van algemene strekking Besluit vervanging archiefbescheiden West-Brabants Archief 2018
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?