Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zandvoort (Zandvoort)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Swaluestraat 2
2042 KB ZANDVOORT
Noord-Holland
Postadres Postbus 2
2040 AA ZANDVOORT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28231/Gemeente_Zandvoort

Contactgegevens

Telefoon (023) 574 01 00 (algemeen)
Internet http://www.zandvoort.nl (algemeen)
E-mail info@zandvoort.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Afdeling Juridische Zaken
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Link naar meer informatie https://zandvoort.nl/woo-verzoek

Contactpersoon/team

Afdeling Juridische Zaken
Telefoon Woo-contactpersoon 14 023 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://zandvoort.nl/woo-verzoek (Woo-contactpersoon)
E-mail Woo-contactpersoon openoverheid@haarlem.nl (Woo-contactpersoon)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens en openingstijden
Beschikkingen Evenementenvergunningen, exploitatievergunningen, omgevingsvergunningen, vervreemdingen erfgoed, andere beschikkingen, andere vergunningen
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en jaarstukken
Onderzoeksrapporten Haarlem-Zandvoort op de Kaart. Alle open data over Haarlem, Spaarndam en Zandvoort.
Organisatie en werkwijze Wij zijn Haarlem en Zandvoort. 1 organisatie voor 2 gemeenten.
Overige besluiten van algemene strekking Beleidsregels, delegatie- of mandaatbesluiten, verkeersbesluiten of -mededelingen, andere besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen), ruimtelijke plannen of omgevingsdocumenten
Woo-verzoeken en -besluiten Ingekomen en afgehandelde Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?