Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zandvoort (Zandvoort)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Swaluestraat 2
2042 KB ZANDVOORT
Noord-Holland
Postadres Postbus 2
2040 AA ZANDVOORT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28231/Gemeente_Zandvoort

Contactgegevens

Telefoon (023) 574 01 00 (algemeen)
Internet http://www.zandvoort.nl (algemeen)
E-mail info@zandvoort.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Afdeling Juridische Zaken
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Digitaal indienen Woo-verzoek https://zandvoort.nl/wet-open-overheid-woo
Link naar meer informatie https://zandvoort.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Afdeling Juridische Zaken
Telefoon Woo-contactpersoon 14 023 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://zandvoort.nl/woo-verzoek (Woo-contactpersoon)
E-mail Woo-contactpersoon openoverheid@haarlem.nl (Woo-contactpersoon)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Adviezen De onafhankelijke adviescommissie raad brengt adviezen uit over ingediende zienswijzen op een ontwerp omgevingsplan of tegen een voorgenomen besluit tot vestiging van een voorkeursrecht.
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten vergaderingen college van B en W
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda’s en besluitenlijsten van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens en openingstijden
Beschikkingen Evenementenvergunningen, exploitatievergunningen, omgevingsvergunningen, vervreemdingen erfgoed, andere beschikkingen, andere vergunningen
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en jaarstukken
Onderzoeksrapporten Gemeente Zandvoort onderzoekt wat er onder inwoners leeft. De resultaten van de onderzoeken zijn hier te bekijken.
Onderzoeksrapporten Haarlem-Zandvoort op de Kaart. Alle open data over Haarlem, Spaarndam en Zandvoort.
Organisatie en werkwijze Wij zijn Haarlem en Zandvoort. 1 organisatie voor 2 gemeenten.
Overige besluiten van algemene strekking Beleidsregels, delegatie- of mandaatbesluiten, verkeersbesluiten of -mededelingen, andere besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen), ruimtelijke plannen of omgevingsdocumenten
Woo-verzoeken en -besluiten Ingekomen en afgehandelde Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?