Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Zelfstandige bestuursorganen

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2312 AJ Leiden
Zuid-Holland
Postadres Postbus 9575
2300 RB Leiden
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28248902/Pensioen-_en_Uitkeringsraad

Contactgegevens

Telefoon (071) 535 68 88 (algemeen)
Internet https://www.svb.nl/nl/verzetsdeelnemers-en-oorlogsgetroffenen/pensioen-en-uitkeringsraad/pur (algemeen)
E-mail info.wvo@svb.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?