Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Ridderstraat 250
4101 BK Culemborg
Postadres Postbus 73
4100 AB Culemborg
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28266696/Bedrijfsvoeringsorganisatie_West_Betuwe

Contactgegevens

Telefoon (0345) 47 77 00 (algemeen)
Internet https://www.bvowb.nl (algemeen)
E-mail info@bvowb.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?