Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Amstelveen (Amstelveen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN
Noord-Holland
Postadres Postbus 4
1180 BA AMSTELVEEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28270/Gemeente_Amstelveen

Contactgegevens

Telefoon (020) 540 49 11 (algemeen)
Internet http://www.amstelveen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@amstelveen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 4
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR AMSTELVEEN
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/product/gemeentelijke-wet-en-regelgeving_wet-en-regelgeving_wet-open-overheid-woo-verzoek

Contactpersoon/team

Woo-coördinator
Telefoon Woo-contactpersoon (020) 540 49 11 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/product/gemeentelijke-wet-en-regelgeving_wet-en-regelgeving_wet-open-overheid-woo-verzoek (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten van het college
Bereikbaarheidsgegevens Routebeschrijving
Bereikbaarheidsgegevens Contact en openingstijden
Beschikkingen
Convenanten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken gemeenteraad
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Openbaar gemaakte Woo-verzoeken
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?