Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Eemsdelta (Eemsdelta)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Wilhelminaweg 14
9901 CM APPINGEDAM
Groningen
Postadres Postbus 15
9900 AA APPINGEDAM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28295562/Gemeente_Eemsdelta

Contactgegevens

Telefoon 14 0596 (algemeen)
Internet http://www.eemsdelta.nl (algemeen)
E-mail gemeente@eemsdelta.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

dhr. mr. U.C. (Ulco) Faber
Telefoon Woo-contactpersoon 14 0596 (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@eemsdelta.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?