Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Organisatiegegevens

Bezoekadres Eise Eisingastraat 8
8801 KE Franeker
Postadres Postbus 4
8800 AA Franeker
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28305964/Dienst_Sociale_Zaken_en_Werkgelegenheid_Noardwest_Fryslan

Contactgegevens

Telefoon (0517) 38 02 00 (algemeen)
Internet https://www.sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/contact (contactformulier)
E-mail contact@sozawe-nw-fryslan.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.sozawe-nw-fryslan.nl/de-dienst/wet-open-overheid-woo/

Contactpersoon/team

woo@sozawe-nw-fryslan.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Neem contact op met De Dienst
Jaarplannen en jaarverslagen Begroting en bestedingen
Klachtoordelen Jaarverslagen klachtafhandeling
Organisatie en werkwijze Dit is De Dienst
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Regelgeving
Woo-verzoeken en -besluiten Alle Woo-publicaties
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?