Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Inspecties

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Emmasingel 1
9726 AH Groningen
Groningen
Postadres Postbus 450
9700 AL Groningen
Organogram https://www.rdi.nl/over-ons/documenten/publicaties/2023/03/16/organogram
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28321601/Rijksinspectie_Digitale_Infrastructuur

Organisatiebeschrijving

Bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur werken we aan een veilig verbonden Nederland. Een Nederland dat kan rekenen op goede telecommunicatie- en IT-netwerken, die bovendien veilig en betrouwbaar gebruikt kunnen worden. We voeren de wet- en regelgeving uit op dit gebied. En we houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Meer informatie

https://www.rdi.nl/over-ons

Contactgegevens

Telefoon (050) 587 74 44 (algemeen)
Internet https://www.rdi.nl (algemeen)
E-mail info@rdi.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.rdi.nl/contact
Beschrijving

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of neem contact op via e-mail.

Indienen Woo-verzoek

Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.rdi.nl/documenten/formulieren/2022/06/08/woo-verzoek-indienen
Link naar meer informatie https://www.rdi.nl/contact/melden-storing/wet-open-overheid
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?