Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Uitvoeringsorganisatie Laborijn (Laborijn)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hoofdlocatie
Terborgseweg 106
7005 BC Doetinchem
Postadres Postbus 236
7000 AE Doetinchem
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28322315/Uitvoeringsorganisatie_Laborijn

Organisatiebeschrijving

Bij Laborijn staat werk voorop. Door de juiste werkgevers te vinden bij de talenten van mensen, lukt het om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Laborijn houdt zich bezig met de ontwikkeling van mensen. Werk is van belang voor iedereen. Je voelt je gewaardeerd, je krijgt respect, je hebt mensen om je heen, je hebt structuur en dagritme in je leven. Dat betekent dat je je gelukkiger voelt en geluk leidt vaak ook tot een betere gezondheid. Uiteraard is werk niet voor iedereen even goed haalbaar of zelfs helemaal niet haalbaar. Is werk voor iemand (voorlopig) echt niet aan de orde? Dan zorgen wij altijd voor een inkomen en voor andere vormen van hulp en ondersteuning. Hiervoor zoeken wij steeds meer samenwerking met partners in het sociaal en maatschappelijke veld van de Achterhoek.

Contactgegevens

Telefoon (0314) 37 25 00 (algemeen)
(0314) 65 46 54 (inkomen en participatie)
Internet https://www.laborijn.nl (algemeen)
https://formulieren.laborijn.nl/formulier/nl-NL/Laborijn/scContactformulierL.aspx/fContactformulierL (contact)
E-mail contact@laborijn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.laborijn.nl/laborijn/contact-en-locaties_45354/

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 236
7000 AE Doetinchem
Link naar meer informatie https://www.laborijn.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Woo_Coordinator@laborijn.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?