Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regio West-Brabant (RWB)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Postadres Postbus 503
4870 AM Etten-Leur
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28343507/Regio_West-Brabant

Contactgegevens

Telefoon (076) 502 72 00 (algemeen)
Internet https://www.west-brabant.eu (algemeen)
https://www.west-brabant.eu/contact (contact)
E-mail info@west-brabant.eu (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Noord-Brabant

Contactpersoon/team

Afdeling Woo-verzoeken Regio West-Brabant
E-mail Woo-contactpersoon woo@west-brabant.eu (algemeen)
mw. M.G.A.J. (Marijke) Riksen
S.H.M.E. (Esther) van Zijp-Nelissen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vastgestelde verslagen algemeen bestuur en strategisch beraad
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen Regio West-Brabant
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?