Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Flevoland (VRF)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Gordiaandreef 101
8233 AB Lelystad
Postadres Postbus 501
8200 AM Lelystad
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28375619/Veiligheidsregio_Flevoland

Contactgegevens

Telefoon (0900) 01 65 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregioflevoland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/contactformulier/ (contactformulier)
Contactpagina https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/
https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/contact/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/informatiecentrum/wet-open-overheid/

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken algemeen bestuur Veiligheidsregio Flevoland
Woo-verzoeken en -besluiten Informatieverzoeken en verstrekte informatie
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?