Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 3154
3502 GD Utrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28426948/Veiligheidsregio_Utrecht

Contactgegevens

Telefoon (088) 878 10 00 (algemeen)
Internet https://www.vru.nl (algemeen)
https://www.vru.nl/contactformulier (contactformulier)
E-mail info@vru.nl (algemeen)
facturen@vru.nl (factuuradres)
Contactpagina https://www.vru.nl/contactformulier

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://vru.nl/wij-zijn-de-vru/besluiten-en-publicaties/wet-open-overheid/

Contactpersoon/team

Mevr. Amber Enting

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. Werk je voor de pers en wil je langs komen? Laat het ons dan van tevoren weten via het e-mailadres communicatie@vru.nl.
Bereikbaarheidsgegevens
Klachtoordelen
Organisatie en werkwijze De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor alle 26 Utrechtse gemeenten in de provincie Utrecht. Samen met onze partners zorgen wij elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven.
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten publiceren wij op officiëlebekendmakingen.nl.
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Wetten en algemeen verbindende voorschriften Bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten publiceren wij op officiëlebekendmakingen.nl.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?