Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationspark 27E
4462 DZ Goes
Postadres Stationspark 27E
4462 DZ Goes
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28464015/Samenwerkingsverband_Welzijnszorg_Oosterschelderegio

Contactgegevens

Telefoon (0113) 24 23 66 (algemeen)
Internet https://www.swvo.nl (algemeen)
E-mail l.vanineveld@swvo.nl (secretariaat)
info@swvo.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Stationspark 27e
4462 DZ Goes
Zeeland
Link naar meer informatie https://www.swvo.nl/

Contactpersoon/team

Maaike Louwerse (communicatieadviseur)
E-mail Woo-contactpersoon info@swvo.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Verslagen en agenda Algemeen Bestuur SWVO
Bereikbaarheidsgegevens contactgegevens organisatie
Convenanten Samenwerkingsrelatie met CZW bureau
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarplannen, kadernota, jaarverslag, jaarrekening, programma begroting, strategische agenda
Klachtoordelen Klachten en bezwaar
Onderzoeksrapporten Rapporten
Organisatie en werkwijze Samenstelling Algemeen Bestuur SWVO, functie en namen medewerkers
Organisatie en werkwijze Wat doen wij: uitleg over werkzaamheden SWVO met werkvelden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften relevante wet- en regelgeving, GR, verordeningen, statuten, regelingen, reglementen, protocollen
Woo-verzoeken en -besluiten Contactformulier, ook voor WOO verzoek
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?