Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stationsstraat 4-8
4001 CE Tiel
Postadres Postbus 18
4000 AA Tiel
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28470774/Belastingsamenwerking_Rivierenland

Contactgegevens

Telefoon (0344) 70 47 04 (algemeen)
Internet https://www.bsr.nl (algemeen)
https://www.bsr.nl/contact (contact)
Contactpagina https://www.bsr.nl/home/contact_285/

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Kantoor BSR
Stationsstraat 4-8
Link naar meer informatie http://www.bsr.nl

Contactpersoon/team

D. Budak
E-mail Woo-contactpersoon woo@bsr.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Organisatie en werkwijze Gemeenschappelijke Regeling BSR 2019
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?