Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dedemsvaartweg 1
2545 AP Den Haag
Zuid-Holland
Postadres Postbus 52155
2505 CD Den Haag
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28472901/Veiligheidsregio_Haaglanden

Contactgegevens

Telefoon (088) 886 80 00 (algemeen)
Internet https://www.vrh.nl (algemeen)
http://www.haaglandenveilig.nl (algemeen)
https://www.vrh.nl/contact (contact)
E-mail info@vrh.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrh.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.vrh.nl/wet-open-overheid

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?