Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Maria Theresialaan 99
6043 CX Roermond
Postadres Postbus 1315
6040 KH Roermond
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28484277/Gemeenschappelijke_Regeling_Waterschapsbedrijf_Limburg

Contactgegevens

Telefoon (088) 842 00 00 (algemeen)
Internet https://www.wbl.nl (algemeen)
E-mail info@wbl.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.wbl.nl/contact

Contactpersoon/team

Woo contactpersoon Waterschapsbedrijf Limburg
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 842 00 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.wbl.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@wbl.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens bedrijf algemeen
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens per bedrijfsonderdeel
Convenanten Gemeenschappelijke Regeling
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarverslagen (sociaal/financieel/technologisch)
Organisatie en werkwijze Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Bekendmakingen
Vergaderstukken decentrale overheden Agenda's en vergaderstukken Algemeen Bestuur
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?