Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Lloydsweg 17
9641 KJ Veendam
Postadres Postbus 97
9640 AB Veendam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28515244/Omgevingsdienst_Groningen

Contactgegevens

Telefoon (0598) 78 80 00 (algemeen)
Internet https://od-groningen.nl (algemeen)
E-mail info@od-groningen.nl (algemeen)
Contactpagina https://od-groningen.nl/contact/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.od-groningen.nl/woo-verzoeken

Contactpersoon/team

contactpersoonwoo@od-groningen.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Hier vindt u de vergaderstukken van ons Algemeen en Dagelijks Bestuur.
Bereikbaarheidsgegevens Hier vindt u de bereikbaarheidsgegevens (adres, mailadres, telefoonnummer) van de ODG.
Organisatie en werkwijze Hier vindt u informatie over de organisatie en werkwijze van de ODG.
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?