Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Recreatieschap Twente

Organisatiegegevens

Bezoekadres Recreatieschap Twente
Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28544652/Recreatieschap_Twente

Contactgegevens

Telefoon 14 053 (Gemeente Enschede)
Internet https://www.enschede.nl (Gemeente Enschede)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?