Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen (MGR)

Organisatiegegevens

Postadres Postbus 38165
6503 AD Nijmegen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28555781/Modulaire_gemeenschappelijke_regeling_Rijk_van_Nijmegen

Organisatiebeschrijving

De MGR is een platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten in de regio. Dat zijn de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Er vallen twee uitvoeringsmodules onder de MGR: iRvN en WerkBedrijf. iRvN is de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in Het Rijk van Nijmegen. Alle zeven gemeenten hebben hun ICT ondergebracht bij iRvN. Door samenwerking realiseert iRvN schaalvoordelen, centralisatie en standaardisatie van ICT- en informatiesystemen binnen de aangesloten gemeenten. WerkBedrijf voert voor de deelnemende gemeenten het werkdeel van de Participatiewet uit. Daarnaast wordt ook de Wet sociale werkvoorziening uitgevoerd. WerkBedrijf coördineert ook de arbeidsmatige dagbesteding (WMO).

Contactgegevens

Internet https://www.regiorvn.nl (algemeen)
https://www.regiorvn.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@regiorvn.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regiorvn.nl/contact

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?