Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Orionis Walcheren

Organisatiegegevens

Bezoekadres Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
Postadres Postbus 1
4380 AA Vlissingen
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28568418/Orionis_Walcheren

Contactgegevens

Telefoon (0118) 43 27 00 (algemeen)
Internet https://www.orioniswalcheren.nl (algemeen)
https://www.orioniswalcheren.nl/contact-afspraak-maken/contactformulier.html (contact)
E-mail kcc@orioniswalcheren.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.orioniswalcheren.nl/contact-afspraak-maken.html

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Oostsouburgseweg 10
4382 NH Vlissingen
Zeeland
Link naar meer informatie https://www.orioniswalcheren.nl/organisatie/wet-open-overheid-woo/woo-verzoek

Contactpersoon/team

wetopenoverheid@orioniswalcheren.nl

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Verordeningen en beleidsregels
Vergaderstukken decentrale overheden Vastgestelde Notulen Vergaderingen Algemeen Bestuur
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?