Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Organisatiegegevens

Bezoekadres J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel
GLD
Postadres J.S. de Jongplein 3
4001 WG Tiel
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28573897/Regionaal_Archief_Rivierenland

Contactgegevens

Telefoon (0344) 61 22 30 (algemeen)
Internet https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl (algemeen)
https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/contact (contact)
E-mail info@regionaalarchiefrivierenland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek https://regionaalarchiefrivierenland.nl/contact
Link naar meer informatie https://regionaalarchiefrivierenland.nl/bestuur-en-bestuursstukken

Contactpersoon/team

Woo-functionaris RAR
Internet Woo-contactpersoon https://regionaalarchiefrivierenland.nl/contact (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@regionaalarchiefrivierenland.nl (voor vragen en verzoeken)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Vergaderstukken Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur RAR
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen Financiële jaarstukken
Organisatie en werkwijze Beluit tot 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
Organisatie en werkwijze Besluiten, verordeningen en bestuursstukken
Organisatie en werkwijze Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?