Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postadres Postbus 150
1500 ED Zaandam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28594407/Veiligheidsregio_Zaanstreek-Waterland

Contactgegevens

Telefoon (088) 751 20 00 (algemeen)
Fax (075) 617 41 41
Internet https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl (algemeen)
E-mail info@vrzw.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/woo

Contactpersoon/team

Woo-contactpersoon VrZW

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en vergaderstukken
Bereikbaarheidsgegevens Contact
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarstukken
Organisatie en werkwijze Organisatie
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?