Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Twente (ODT)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
Postadres Postbus 499
7600 AL Almelo
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28597010/Omgevingsdienst_Twente

Organisatiebeschrijving

Omgevingsdienst Twente werkt aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. In opdracht van de veertien Twentse gemeenten en de provincie Overijssel voeren wij taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Meer informatie

https://odtwente.nl/over+ons/default.aspx

Contactgegevens

Telefoon (0546) 74 95 00 (algemeen)
Internet https://odtwente.nl (algemeen)
E-mail info@odtwente.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek De Omgevingsdienst Twente is gevestigd in het Stadhuis in Almelo
Haven Zuidzijde 30
Link naar meer informatie https://odtwente.nl/over+ons/woo-verzoek/default.aspx

Contactpersoon/team

Zehra Karakoç
E-mail Woo-contactpersoon z.karakoc@odtwente.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Op deze pagina vindt u een overzicht van de vastgestelde documenten.
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Planning en agenda's vergaderingen
Bereikbaarheidsgegevens
Onderzoeksrapporten Op deze link zijn de onderzoeksrapporten te raadplegen
Organisatie en werkwijze
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Pagina voor informatieverzoek of WOO-verzoek en de documenten ter inzage
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?