Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Postadres Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28600321/Omgevingsdienst_Noordzeekanaalgebied

Contactgegevens

Telefoon (088) 567 02 00 (algemeen)
Internet https://www.odnzkg.nl (algemeen)
https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier (contactformulier)
Contactpagina https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier/

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://odnzkg.nl/nieuws/wob-verzoeken/

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen Handhavingsbeschikkingen
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?