Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

College van afgevaardigden (Cva)

Organisatiegegevens

Postadres Postbus 90613
2509 LP Den Haag
Bezoekadres Postbus 90613
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag
Zuid-Holland
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28630377/College_van_afgevaardigden

Organisatiebeschrijving

Het College van afgevaardigden is een onafhankelijk adviesorgaan dat tot taak heeft de Raad voor de rechtspraak gevraagd of ongevraagd te adviseren. Het college toetst onder andere of de Raad de rechterlijke onafhankelijkheid wel respecteert bij de besluiten die hij neemt. Het college fungeert ook als klankbord en brengt ontwikkelingen bij de gerechten onder de aandacht van de Raad. Het College van Afgevaardigden bestaat uit vertegenwoordigers van de gerechten (rechtbanken en gerechtshoven), de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het wordt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden administratief ondersteund door het Bureau van de Raad voor de rechtspraak.

Contactgegevens

Telefoon (088) 361 00 00 (Raad voor de rechtspraak)
E-mail cva.rvdr@rechtspraak.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Paginas/Indienen-Woo-verzoek.aspx

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Woo-verzoeken en -besluiten Op deze pagina vindt u informatie die de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden op basis van de Wet open overheid (Woo) in 2022 op verzoek openbaar heeft gemaakt.
Woo-verzoeken en -besluiten Op deze pagina vindt u informatie die de Raad voor de rechtspraak en het College van afgevaardigden op basis van de Wet open overheid (Woo) in 2023 op verzoek openbaar heeft gemaakt.
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?