Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Prof. Kohnstammlaan 10
3312 Kl Dordrecht
Zuid-Holland
Postadres Postbus 350
3300 AJ Dordrecht
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28643376/Veiligheidsregio_Zuid-Holland_Zuid

Organisatiebeschrijving

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle partijen van groot belang. Niet voor niets is onze slogan; samen voor veiligheid. Lees alles over onze taken en verantwoordelijkheden door te klikken op https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/over-ons

Contactgegevens

Telefoon (088) 636 50 00 (algemeen)
Internet https://www.zhzveilig.nl (algemeen)
E-mail mail@vrzhz.nl (voor klachten)
Contactpagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.zhzveilig.nl/woo

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?