Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Organisatiegegevens

Bezoekadres Kamerlingh Onnesweg 148
1223 JN Hilversum
Postadres Postbus 57
1200 AB Hilversum
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28664233/Veiligheidsregio_Gooi_en_Vechtstreek

Contactgegevens

Telefoon (035) 688 55 55 (algemeen)
Fax (035) 688 55 15
Internet https://www.vrgooienvechtstreek.nl (algemeen)
https://www.vrgooienvechtstreek.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@vrgooienvechtstreek.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrgooienvechtstreek.nl/contact

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.vrgooienvechtstreek.nl/wp-content/uploads/2022/08/Informatieverzoeken-Wet-openbare-overheid-Veiligheidsregio-Gooi-en-Vechtstreek.pdf

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens Contactgegevens
Convenanten
Jaarplannen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden Vergaderstukken van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?