Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Regionale samenwerkingsorganen

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord

Organisatiegegevens

Bezoekadres Keizersveld 91b
5803 AP Venray
Limburg
Postadres Keizersveld 91b
5803 AP Venray
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28699260/Modulaire_gemeenschappelijke_regeling_sociaal_domein_Limburg-Noord

Contactgegevens

Telefoon (088) 678 15 00 (algemeen)
Internet https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl (algemeen)
https://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl/contact/contact (contact)
E-mail info@sdln.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Keizersveld 91b
Venray

Contactpersoon/team

mevr. mr. A.J.W. Janssen
Telefoon Woo-contactpersoon (088) 678 15 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon http://www.sociaaldomein-limburgnoord.nl (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon info@sdln.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda + bijlagen vergaderingen Algemeen Bestuur
Bereikbaarheidsgegevens
Jaarplannen en jaarverslagen Begrotingen en jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Overige besluiten van algemene strekking Regelingen en verordeningen
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?