Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hilversum (Hilversum)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Dudokpark 1
1217 JE HILVERSUM
Noord-Holland
Postadres Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28797/Gemeente_Hilversum

Contactgegevens

Telefoon 14 035 (algemeen)
Internet http://www.hilversum.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hilversum.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek T.a.v. College van burgemeester en wethouders
Postbus 9900
1201 GM HILVERSUM
Noord-Holland
Link naar meer informatie https://hilversum.nl/bestuur-organisatie/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Team Juridische zaken, Inkoop en Subsidies
Telefoon Woo-contactpersoon (035) 629 15 00 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://hilversum.nl/node/1081 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organogram
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?