Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Schagen (Schagen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Laan 19
1741 EA SCHAGEN
Noord-Holland
Postadres Postbus 8
1740 AA SCHAGEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/28858/Gemeente_Schagen

Contactgegevens

Telefoon (0224) 21 04 00 (algemeen)
Internet http://www.schagen.nl (algemeen)
E-mail postbus8@schagen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.schagen.nl/woo-besluiten

Contactpersoon/team

Anne Bruins
Internet Woo-contactpersoon https://www.schagen.nl/informatie-opvragen-woo-verzoek (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?