Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Gooise Meren (Gooise Meren)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Brinklaan 35
1404 EP BUSSUM
Noord-Holland
Postadres Postbus 6000
1400 HA BUSSUM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/29199/Gemeente_Gooise_Meren

Contactgegevens

Telefoon (035) 207 00 00 (algemeen)
Internet http://www.gooisemeren.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 6000 1400 HA Bussum
Link naar meer informatie https://gooisemeren.nl/klacht-bezwaar-en-beroep/informatieverzoek-en-woo-verzoek/

Contactpersoon/team

Informatiespecialisten
Telefoon Woo-contactpersoon (035) 207 00 00 (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?