Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Stein (Stein)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Stadhouderslaan 200
6171 KP STEIN LB
Limburg
Wijze van afspraak maken Online: https://www.gemeentestein.nl/contact/
E-mail: info@gemeentestein.nl
Telefoon: (046) 435 93 93
Postadres Postbus 15
6170 AA STEIN LB
Organogram https://www.gemeentestein.nl/data/downloadables/1/7/organogram-gemeente-stein.pdf
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/29239/Gemeente_Stein

Organisatiebeschrijving

Meer informatie

https://www.gemeentestein.nl/organisatiestructuur

Contactgegevens

Telefoon (046) 435 93 93 (algemeen)
Internet http://www.gemeentestein.nl (algemeen)
E-mail info@gemeentestein.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Digitaal indienen Woo-verzoek https://www.gemeentestein.nl/informatieverzoek

Contactpersoon/team

Woo-contact
E-mail Woo-contactpersoon info@gemeentestein.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Beschikkingen De gemeente neemt diverse besluiten, in een beschikking wordt het besluit meegedeeld aan de aanvrager.
Convenanten Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere afspraken tussen de gemeente en andere partijen
Jaarplannen en jaarverslagen Financiële stukken, begrotingen, jaarplannen, verantwoording van werkzaamheden in jaarverslagen
Jaarplannen en jaarverslagen Financiële stukken, begrotingen, jaarplannen, verantwoording van werkzaamheden in jaarverslagen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Bekijk de lopende verzoeken of afgehandelde verzoeken om informatie
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?