Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Sittard-Geleen (Sittard-Geleen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Hub Dassenplein 1
6131 LB SITTARD
Limburg
Postadres Postbus 18
6130 AA SITTARD
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/29280/Gemeente_Sittard-Geleen

Contactgegevens

Telefoon 14 046 (algemeen)
Internet http://www.sittard-geleen.nl (algemeen)
E-mail info@sittard-geleen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek (Postbus 18, 6130 AA)
Markt 1
6161 GE GELEEN
Limburg
Link naar meer informatie https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Woo_verzoek

Contactpersoon/team

Nward Zakarjan
Telefoon Woo-contactpersoon 06 39 58 52 53
Internet Woo-contactpersoon https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Beleid/Woo_verzoek (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@sittard-geleen.nl (Woo e-mailadres)
Sociale Media Woo-contactpersoon Sittard-Geleen (LinkedIn)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Bereikbaarheidsgegevens Algemene bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Beschikkingen (website van de gemeente Sittard-Geleen)
Jaarplannen en jaarverslagen
Onderzoeksrapporten
Organisatie en werkwijze
Overige besluiten van algemene strekking
Subsidieverplichtingen anders dan met beschikking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?