Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waalwijk (Waalwijk)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Taxandriaweg 6
5141 PA WAALWIJK
Noord-Brabant
Postadres Postbus 10150
5140 GB WAALWIJK
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/29448/Gemeente_Waalwijk

Contactgegevens

Telefoon (0416) 68 34 56 (algemeen)
Internet http://www.waalwijk.nl (algemeen)
E-mail info@waalwijk.nl (algemeen)

Contactpersoon/team

Maayke de Coninck

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen
Klachtoordelen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?