Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Sliedrecht (Sliedrecht)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Industrieweg 11
3361 HJ SLIEDRECHT
Zuid-Holland
Postadres Postbus 16
3360 AA SLIEDRECHT
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/29505/Gemeente_Sliedrecht

Contactgegevens

Telefoon (0184) 49 59 00 (algemeen)
Internet http://www.sliedrecht.nl (algemeen)
E-mail gemeente@sliedrecht.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 3361 HJ Sliedrecht

Contactpersoon/team

Mevrouw K. Teunisse

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?