Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zuidplas (Zuidplas)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2914 KM NIEUWERKERK AD IJSSEL
Zuid-Holland
Postadres Postbus 100
2910 AC NIEUWERKERK AD IJSSEL
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/30143/Gemeente_Zuidplas

Contactgegevens

Telefoon (0180) 33 03 00 (algemeen)
Internet http://www.zuidplas.nl (algemeen)
E-mail gemeente@zuidplas.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Link naar meer informatie https://www.zuidplas.nl/informatie-opvragen-bij-de-gemeente-woo

Contactpersoon/team

Mr. M.E.P. Somers
Internet Woo-contactpersoon https://www.zuidplas.nl/informatie-opvragen-bij-de-gemeente-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon woo@zuidplas.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten College van Burgemeester & Wethouders
Bereikbaarheidsgegevens Contactinformatie
Beschikkingen
Jaarplannen en jaarverslagen Jaarstukken en begroting
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Woo-verzoeken en -besluiten Publicatieplatform met Woo-verzoeken en - besluiten
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?