Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Asten (Asten)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Koningsplein 3
5721 GJ ASTEN
Noord-Brabant
Postadres Postbus 290
5720 AG ASTEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/30279/Gemeente_Asten

Contactgegevens

Telefoon (0493) 67 12 12 (algemeen)
Internet http://www.asten.nl (algemeen)
E-mail Gemeente@asten.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Bezoekadres
Koningsplein 3
5721 GJ ASTEN
Noord-Brabant
Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus
Postbus 290
5720 AG ASTEN
Link naar meer informatie https://www.asten.nl/gemeentebestuur-en-organisatie/wet-open-overheid

Contactpersoon/team

Klant Contact Centrum
Telefoon Woo-contactpersoon (0493) 67 12 12 (Algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.asten.nl/gemeentebestuur-en-organisatie/contact/openingstijden-en-contact (Openingstijden en contact)
E-mail Woo-contactpersoon gemeente@asten.nl (Algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten college van B&W
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Besluitenlijsten raad en commissies
Agenda’s en besluitenlijsten bestuurscolleges Agenda's en vergaderstukken raad en commissies
Bereikbaarheidsgegevens Openingstijden en contact
Beschikkingen
Organisatie en werkwijze Organogram
Organisatie en werkwijze Informatie over werken bij gemeente Asten
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?