Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergen op Zoom (Bergen op Zoom)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR BERGEN OP ZOOM
Noord-Brabant
Postadres Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/30437/Gemeente_Bergen_op_Zoom

Contactgegevens

Telefoon (0164) 27 70 00 (algemeen)
Internet http://www.bergenopzoom.nl (algemeen)
E-mail stadskantoor@bergenopzoom.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek Postbus 35
4600 AA BERGEN OP ZOOM
Noord-Brabant
Link naar meer informatie https://www.bergenopzoom.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

Jack Karelse
Telefoon Woo-contactpersoon (0164) 27 71 63 (persoonlijk)
Internet Woo-contactpersoon https://www.bergenopzoom.nl/wet-open-overheid-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon Contactfunctionaris-Woo@bergenopzoom.nl (algemeen)
Ruud Quispel
Telefoon Woo-contactpersoon (0164) 27 74 57 (persoonlijk)
Internet Woo-contactpersoon https://www.bergenopzoom.nl/wet-open-overheid-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon Contactfunctionaris-Woo@bergenopzoom.nl (algemeen)
Liselotte Huismans
Telefoon Woo-contactpersoon (0164) 27 72 53 (algemeen)
Internet Woo-contactpersoon https://www.bergenopzoom.nl/wet-open-overheid-woo (algemeen)
E-mail Woo-contactpersoon Contactfunctionaris-Woo@bergenopzoom.nl (algemeen)

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Bereikbaarheidsgegevens
Bereikbaarheidsgegevens
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Vergaderstukken decentrale overheden
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?