Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Dalfsen (Dalfsen)

Organisatiegegevens

Bezoekadres Raadhuisstraat 1
7721 AX DALFSEN
Overijssel
Postadres Postbus 35
7720 AA DALFSEN
Alle organisatiegegevens https://organisaties.overheid.nl/31019/Gemeente_Dalfsen

Contactgegevens

Telefoon 14 0529 (algemeen)
Internet http://www.dalfsen.nl (algemeen)
E-mail gemeente@dalfsen.nl (algemeen)

Indienen Woo-verzoek

Adres voor indienen Woo-verzoek 7720 AA Dalfsen
Adres voor indienen Woo-verzoek Raadhuisstraat 1
Link naar meer informatie https://www.dalfsen.nl/wet-open-overheid-woo

Contactpersoon/team

College van B&W, postbus 35, 7720 AA, Dalfsen

Locaties Woo-documenten

Informatiecategorie Toelichting
Beschikkingen
Overige besluiten van algemene strekking
Wetten en algemeen verbindende voorschriften
Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?